Europa Direkt

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

Verksamhetsansvarig

Amanda Lindblad 0451-26 82 47

Europaforum Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europaforum

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Projektledare

Freja Hagsund

Telefon: 0721-93 60 55

EU-kontor Skåne Nordost

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/EU-kontor Skåne Nordost

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-samordnare

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Tjänsten är för närvarande vakant

InfoPoints

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

InfoPoints för bättre tillgänglighet och service till besökare i Hässleholms kommun.

sven

Hässleholms kommun har beviljats projektmedel på drygt 980 000 kr från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att under en tvåårsperiod bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept i Hässleholms kommun.
Turistinformation ska finnas där besökaren är, både fysiskt och digitalt. Satsningen på InfoPoints i Hässleholms kommun innebär att besökaren kan ta del av turistinformation och service på 20 olika platser istället för att enbart hänvisa till en plats för information. En InfoPoint kan vara en fast eller rörlig bemannad plats dit en besökare naturligt söker sig, till exempel ett besöksmål, en bensinmack eller ett hotell.


Syftet med projektet är att bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept och på så sätt stärka värdskap, service, tillgänglighet och informationsflöde till besökaren i Hässleholms kommun.
Målet med projektet är att etablera 20 stycken InfoPoints i Hässleholms kommun under en tvåårsperiod samt utvärdera om det påverkar merförsäljning, hur länge besökaren stannar och antalet gästnätter i kommunen.


Total budget för projektet är 983 878 kr, varav 50 % procent kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Projekttid: 20180101 till 20200531.


Projektledare
Ida Flygare, Hässleholm Tourist Information, Hässleholms kommun


Sidan uppdaterades 2018-01-24