Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Europa Direkt

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-koordinator

Alma Sandberg

Telefon: 0725-03 95 16

Europaforum Hässleholm

Projektledare

Freja Hagsund

Telefon: 0721-93 60 55

EU-kontor Skåne Nordost

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/EU-kontor Skåne Nordost

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-samordnare

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Tjänsten är för närvarande vakant

Hässleholms entreprenörsmiljö

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har blivit beviljade ekonomiskt stöd för ett projekt som ska etablera en entreprenörsmiljö på Norra Station. Miljön ska vara en plats där företagare från både stad och landsbygd enkelt kan bygga nya affärsnätverk, få stöd i sin verksamhet eller låna en arbetsplats.

Leader

Projektets syfte är att underlätta för företag att starta verksamheter genom att erbjuda en fysisk miljö med utrymme för nätverkande och tillgång till företagsstöd från professionella rådgivare.
Kontorsplatser, inspirationsföreläsningar, kurser och andra events kommer att erbjudas till intresserade företag.

Projektet har beviljats ett sammanlagt stöd från Jordbruksverket och Leader LAG PH på dryga 3,1 miljoner kronor.

Samarbete sker med Nyföretagarcentrum i Hässleholm och Krinova Science Park.

Projekttid:

 

Budget: Projektet har beviljats ett sammanlagt stöd från Jordbruksverket och Leader LAG PH på dryga 3,1 miljoner kronor.

 

Kontaktperson:

Mats Larsson, verksamhetschef Norra station

Sidan uppdaterades 2018-09-18 av Freja Hagsund

Navigera vidare:

#printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2")
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun