Europa Direkt

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

Verksamhetsansvarig

Amanda Lindblad 0451-26 82 47

Europaforum Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europaforum

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Projektledare

Freja Hagsund

Telefon: 0721-93 60 55

EU-kontor Skåne Nordost

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/EU-kontor Skåne Nordost

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-samordnare

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Tjänsten är för närvarande vakant

Aktuella projekt

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

EU-projekt i kommunen

I vänstermenyn hittar du information om de EU-projekt som Hässleholms kommun för närvarande deltar i. Vissa av projekten ägs och drivs av Hässleholms kommuns förvaltningar och bolag själva, medan andra är större samarbetsprojekt där Hässleholm är en av flera deltagare. Projekten pågår vanligen i ca 1-3 år. Vi på Hässleholms kommun bedriver samarbeten med övriga kommuner inom Skåne Nordost, såväl som i större regionala och internationella sammanhang.


Sidan uppdaterades 2019-10-04