Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Europa Direkt

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

Verksamhetsansvarig

Alma Sandberg

Telefon: 0725-03 95 16

Europaforum Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europaforum

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Projektledare

Freja Hagsund

Telefon: 0721-93 60 55

EU-kontor Skåne Nordost

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/EU-kontor Skåne Nordost

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-samordnare

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Tjänsten är för närvarande vakant

EU-verksamheter

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Sedan 2009 finns flera olika verksamheter som arbetar med EU-frågor i Hässleholms kommun.

Här nedan finns information om de olika verksamheterna, samt länkar till deras respektive webbplatser.


Vi är en ledande kommun inom Europafrågor och deltar aktivt i det europeiska samarbetet.


EU-funktioner i Hässleholm

EU-samordnare: vakant

EU-samordnarens målgrupp är förvaltningar och bolag i Hässleholms kommun. Huvuduppgiften är att bevaka och informera kring EU:s finansieringsmöjligheter samt stödja förvaltningar och bolag i att utveckla projektidéer och söka EU-stöd till projekt som främjar verksamhetsutvecklingen.

Läs mer om arbetet under EU-arbete i Hässleholm


Europa Direkt Hässleholm

Verksamhetsansvarig: Alma Sandberg

Europa Direkt Hässleholm ingår i EU-kommissionens informationsnätverk med 16 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå. Informationskontoret har till uppgift att sprida information genom föreläsningar, evenemang, utbildningar samt svara på frågor om Europeiska Unionen. Hässleholms Kommun är värdorganisation för Europa Direkt Hässleholm.

 

EU-kontor Skåne Nordost

Enhetschef: Ludvig Einarsson
EU-koordinator:
 Anna Josefsson

EU-kontor Skåne Nordosts målgrupp är de kommuner som ingår i Skåne Nordosts samarbetsorganisation och kontoret har till uppgift att stödja dessa kommuner med projektrådgivning och projektutveckling.

EU-kontor Skåne Nordost - webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Europaforum Hässleholm

Projektledare: Freja Hagsund

Europaforum startade som ett halvdagsseminarium 2003. Sedan dess har forumet utvecklats för varje år och är nu Sveriges ledande mötesplats för Europafrågor. Här möts allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv.

Europaforum Hässleholm - webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-02-21 av Carina Jönsson-Lindholm

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun