Europa Direkt

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

Verksamhetsansvarig

Amanda Lindblad 0451-26 82 47

Europaforum Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europaforum

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Projektledare

Freja Hagsund

Telefon: 0721-93 60 55

EU-kontor Skåne Nordost

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/EU-kontor Skåne Nordost

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-samordnare

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Tjänsten är för närvarande vakant

EU-verksamheter

Hässleholm är en ledande kommun med fokus på EU.

Arbetar med EU-frågor

Flera olika verksamheter i Hässleholms kommun arbetar med EU-frågor, vilket innebär att kommunen deltar aktivt i det europeiska samarbetet och är ledande, bland landets övriga kommuner, i arbetet med Europafrågor. Verksamheten hanteras på Hässleholms kommuns Tillväxtavdelning.


Här nedan finns information om de olika verksamheterna, samt länkar till deras respektive webbplatser.


EU-funktioner i Hässleholm


Europa Direkt Hässleholm

Verksamhetsansvarig: Amanda Lindblad

Europa Direkt Hässleholm ingår i EU-kommissionens informationsnätverk med 16 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå. Informationskontoret har till uppgift att sprida information genom föreläsningar, evenemang, utbildningar samt svara på frågor om Europeiska Unionen. Hässleholms kommun är värdorganisation för Europa Direkt Hässleholm.

Europa Direkt Hässleholm


EU-kontor Skåne Nordost

Enhetschef: Ludvig Einarsson
EU-koordinator:
 Anna Josefsson, Maria Lindblad

EU-kontor Skåne Nordosts målgrupp är de kommuner som ingår i Skåne Nordosts samarbetsorganisation och kontoret har till uppgift att stödja dessa kommuner med projektrådgivning och projektutveckling.

EU-kontor Skåne Nordostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Europaforum Hässleholm

Projektledare: Freja Hagsund

Europaforum startade som ett halvdagsseminarium 2003. Sedan dess har forumet utvecklats för varje år och är nu Sveriges ledande mötesplats för Europafrågor. Här möts allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv.

Europaforum Hässleholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-10-20 av Helén Clargården

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.