Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Europa Direkt

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-koordinator

Alma Sandberg

Telefon: 0725-03 95 16

Europaforum Hässleholm

Projektledare

Freja Hagsund

Telefon: 0721-93 60 55

EU-kontor Skåne Nordost

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen/EU-kontor Skåne Nordost

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-samordnare

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Tillväxtavdelningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Tjänsten är för närvarande vakant

EU-verksamheter

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Sedan 2009 finns flera olika verksamheter som arbetar med EU-frågor i Hässleholms kommun.

Här nedan finns information om de olika verksamheterna, samt länkar till deras respektive webbplatser.


Vi är en ledande kommun inom Europafrågor och deltar aktivt i det europeiska samarbetet.


EU-funktioner i Hässleholm

EU-samordnare: vakant

EU-samordnarens målgrupp är förvaltningar och bolag i Hässleholms kommun. Huvuduppgiften är att bevaka och informera kring EU:s finansieringsmöjligheter samt stödja förvaltningar och bolag i att utveckla projektidéer och söka EU-stöd till projekt som främjar verksamhetsutvecklingen.

Läs mer om arbetet under EU-arbete i Hässleholm


Europa Direkt Hässleholm

EU-koordinator: Alma Sandberg

Europa Direkt Hässleholm ingår i det europeiska informationsnätverket Europe Direct och finns på Norra station i Hässleholm. Informationskontoret har till uppgift att sprida information och svara på frågor om EU. Europa Direkt vänder sig till allmänheten i nordöstra Skåne och en särskilt utpekad målgrupp för kontoret är skolor i regionen, i synnerhet gymnasieskolor.


EU-kontor Skåne Nordost

Enhetschef: Ludvig Einarsson
EU-koordinator:
 Anna Josefsson

EU-kontor Skåne Nordosts målgrupp är de kommuner som ingår i Skåne Nordosts samarbetsorganisation och kontoret har till uppgift att stödja dessa kommuner med projektrådgivning och projektutveckling.

EU-kontor Skåne Nordost - webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Europaforum Hässleholm

Projektledare: Freja Hagsund

Europaforum startade som ett halvdagsseminarium 2003. Sedan dess har forumet utvecklats för varje år och är nu Sveriges ledande mötesplats för Europafrågor. Här möts allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv.

Europaforum Hässleholm - webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2018-12-13 av Carina Jönsson Lindholm

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun