Europa Direkt

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europa Direkt

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

Verksamhetsansvarig

Alma Sandberg

Telefon: 0725-03 95 16

Europaforum Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/Europaforum

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Projektledare

Freja Hagsund

Telefon: 0721-93 60 55

EU-kontor Skåne Nordost

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen/EU-kontor Skåne Nordost

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norra Stationsgatan 8B

Hässleholm

EU-samordnare

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtavdelningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Tjänsten är för närvarande vakant

EU-verksamheter

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholm är en ledande kommun med fokus på EU

 

Sedan 2009 finns flera olika verksamheter i Hässleholms kommun som arbetar med EU-frågor vilket innebär att kommunen deltar aktivt i det europeiska samarbetet och är ledande, bland landets övriga kommuner, i arbetet med Europafrågor. Verksamheten hanteras på Hässleholms kommuns Tillväxtavdelning.


Här nedan finns information om de olika verksamheterna, samt länkar till deras respektive webbplatser.


EU-funktioner i Hässleholm:


Europa Direkt Hässleholm

Verksamhetsansvarig: Alma Sandberg

Europa Direkt Hässleholm ingår i EU-kommissionens informationsnätverk med 16 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå. Informationskontoret har till uppgift att sprida information genom föreläsningar, evenemang, utbildningar samt svara på frågor om Europeiska Unionen. Hässleholms Kommun är värdorganisation för Europa Direkt Hässleholm.


EU-kontor Skåne Nordost

Enhetschef: Ludvig Einarsson
EU-koordinator:
 Anna Josefsson

EU-kontor Skåne Nordosts målgrupp är de kommuner som ingår i Skåne Nordosts samarbetsorganisation och kontoret har till uppgift att stödja dessa kommuner med projektrådgivning och projektutveckling.

EU-kontor Skåne Nordost - webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Europaforum Hässleholm

Projektledare: Freja Hagsund

Europaforum startade som ett halvdagsseminarium 2003. Sedan dess har forumet utvecklats för varje år och är nu Sveriges ledande mötesplats för Europafrågor. Här möts allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv.

Europaforum Hässleholm - webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan uppdaterades 2019-08-27 av Carina Jönsson Lindholm