Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

GIS-ingenjör

Kerstin Walther

Telefon: 0451-26 83 85


Skicka meddelande till

Statistik