Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Regler och styrande dokument

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Kommunens verksamhet regleras av lagar, förordningar och kommunens egna styrande dokument som till exempel reglemente, bolagsordningar, riktlinjer, strategier och planer.

Avgifter och taxor

Övrigt

Sidan uppdaterades 2019-01-09 av Kerstin Andersson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun