Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Kvalitet och jämförelser

Kvalitetsarbete handlar om att skapa en verksamhet som ger största möjliga värde för medborgaren, brukaren och samhället i stort.

Kvalitet

I vårt arbete utgår vi från de lagstiftade kraven och de mål som våra politiker har beslutat om. Vi planerar och genomför verksamheten utifrån målen för att sedan analysera och utvärdera både resultaten och målen i sig. Genom att synliggöra verksamheten och jämföra våra resultat gör vi det möjligt att lära oss av varandra och andra. Vi skapar en grund för ständiga förbättringar.


Sammanställning av kommunens kvalitet

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gör årligen en sammanställning av ett antal mått som visar kommunernas prestationer inom tre områden: barn och unga, samhälle och miljö samt stöd och omsorg.

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK


Sidan uppdaterades