Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Kartor

  • Ingen giltig användare vald.

Välkommen till Hässleholms kommuns Kart- och GIS-portal

Här hittar du kartor över Hässleholm. Du kan se kartor som visar flygfoto, fastigheter, adresser, lediga villatomter med mera.


Hässleholmskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I den här kartan kan du söka efter adresser och fastigheter, samt se generella teman.Länk till lediga villatomter

Villatomterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartan visar lediga villatomter i kommunen samt information om fastighetsbeteckning, adress, areal

och pris.

 

Parkeringskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I kartan som är mobilanpassad visas information om parkering i Hässleholms stad. Genom att klicka på symbolerna i kartan får du information om tidsbegränsning, avgifter etc.

 

Detaljplanekartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I kartan är det möjligt att ta del av information om kommunens samtliga detaljplaner och fastighetsplaner.

Originalhandlingar såsom plankartor och planbeskrivningar är möjliga att ladda ner. I detaljplanekartan finns dessutom information om kommunens pågående planarbete.


Tillgänglighetsinventering av flerfamiljshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Enligt Boverket är fysisk tillgänglighet en demokrati och jämlikhetsfråga, alla ska kunna bo, leva och verka i samhället på lika villkor. Boverket arbetar för detta genom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016. En del i detta är att inventera tillgängligheten i flerbostadshusen i kommunerna.


Hässleholms kommun har gjort en tillgänglighetsinventering 2015-2016 där samtliga flerfamiljshus byggda före 1998 har ingått i inventeringen. Totalt har ca 331 flerbostadshus inventerats och innehåller 4 822 lägenheter.


En kunskapsbank har byggts upp och lagrats i vår GIS-databas för att vara enkelt tillgänglig för alla som arbetar med ärenden som berör tillgänglighet. Samt att allmänheten också ska kunna ta del av all inventeringsinformation.


För djupare information finns slutrapporten att ladda ner på denna länk: Redovisning av tillgänglighetsinventering i flerbostadshus i HässleholmPDF (pdf, 135.5 kB)


Vad är GIS?

 

GIS står för Geografiska Informationssystem och är datoriserade system som används för att hantera lägesbunden information.


Alla företeelser som går att lokalisera till en plats kan hanteras i ett GIS. Det kan vara adresser, hållplatser, brottsstatistik, hemtjänstens kunder, taxeringsvärden, skolor, daghem bygglovsärenden, riksintressen, fornlämningar med mera.


GIS är ett verktyg för att knyta ihop objekt med geografiska lägen, oftast redovisade på kartor med annan information som statistik, bilder, ritningar eller videosekvenser.


GIS kan ge svar på frågor som:


  • Vad heter min fastighet?
  • Var ligger närmaste förskola/skola?
  • Vilka och hur många personer blir påverkade av ett miljöutsläpp?
  • Hur många elever bor 3 km från skolan?
  • Vilken är närmaste/snabbaste vägen mellan punkt A och B?
  • Vad får lov att byggas i det här området?


Saknar du någon information?

Utifrån kommunens databas kan vi ta fram information för olika ändamål som till exempel samhällsplanering, bygglovshantering, fastighetsbildning, projektering för väg och vatten, adressering, miljöärenden och skolplanering.


Vi säljer kartor och tecknar nyttjanderättsavtal på geografisk information samt utför GIS-analyser på uppdrag.


Kartbild över Hörlinge ängar och närområdet.

Sidan uppdaterades 2019-09-09 av Anna Lindqvist

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar