Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Kartor

Välkommen till Hässleholms kommuns kart- och GIS-portal. Här hittar du kartor över Hässleholm.

Våra kartor

Du kan se kartor som visar flygfoto, fastigheter, adresser, lediga villatomter med mera.

  • Kartorna fungerar bäst i Chrome.


Hässleholmskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I den här kartan kan du söka efter adresser och fastigheter, samt se generella teman.


Bilden visar den tilltänkta mark- och vattenanvändningen

Översiktsplan-samrådsversionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samrådstiden är slut, välkommen att höra av dig med nya synpunkter när vi kommer till Utställningsskedet.

 

 

I den här kartan ser du den föreslagna mark- och vattenanvändningen för den nya översiktsplanen. Du kan även se Riksintressen och andra värden, samt bilden som summerar Utvecklingsinriktningen.
På kartans startsida finns en länk till dokumentet som kartan kompletterar.


Länk till lediga villatomter

Villatomterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartan visar lediga villatomter i kommunen samt information om fastighetsbeteckning, adress, areal

och pris.

 

Parkeringskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I kartan som är mobilanpassad visas information om parkering i Hässleholms stad. Genom att klicka på symbolerna i kartan får du information om tidsbegränsning, avgifter etc.


Detaljplanekartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I kartan är det möjligt att ta del av information om kommunens samtliga detaljplaner och fastighetsplaner.

Originalhandlingar såsom plankartor och planbeskrivningar är möjliga att ladda ner. I detaljplanekartan finns dessutom information om kommunens pågående planarbete.

 

Smileykartan, reviderad 2020. 

Smileykartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smiley är miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens utmärkelse till verksamheter med god livsmedelshygien. Smileyn visar att verksamheten är välskött och att verksamheten har bra rutiner i sin egenkontroll.

Tillgänglighetsinventering av flerfamiljshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Enligt Boverket är fysisk tillgänglighet en demokrati och jämlikhetsfråga, alla ska kunna bo, leva och verka i samhället på lika villkor. Boverket arbetar för detta genom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016. En del i detta är att inventera tillgängligheten i flerbostadshusen i kommunerna.


Hässleholms kommun har gjort en tillgänglighetsinventering 2015-2016 där samtliga flerfamiljshus byggda före 1998 har ingått i inventeringen. Totalt har ca 331 flerbostadshus inventerats och innehåller 4 822 lägenheter.


En kunskapsbank har byggts upp och lagrats i vår GIS-databas för att vara enkelt tillgänglig för alla som arbetar med ärenden som berör tillgänglighet. Samt att allmänheten också ska kunna ta del av all inventeringsinformation.


För djupare information finns slutrapporten att ladda ner på denna länk: Redovisning av tillgänglighetsinventering i flerbostadshus i HässleholmPDF (pdf, 136 kB) 

 


Saknar du någon information?

Utifrån kommunens databas kan vi ta fram information för olika ändamål som till exempel samhällsplanering, bygglovshantering, fastighetsbildning, projektering för väg och vatten, adressering, miljöärenden och skolplanering.


Vi säljer kartor och tecknar nyttjanderättsavtal på geografisk information samt utför GIS-analyser på uppdrag.


Kartbild över Hörlinge ängar och närområdet.

Sidan uppdaterades