Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Kartor

Välkommen till Hässleholms kommuns kart- och GIS-portal. Här hittar du kartor över Hässleholm.

Våra kartor

Du kan se kartor som visar flygfoto, fastigheter, adresser, lediga villatomter med mera.

  • Kartorna fungerar bäst i Chrome och Edge.


Hässleholmskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I den här kartan kan du söka efter adresser och fastigheter, samt se generella teman.


Länk till lediga villatomter

Villatomter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartan visar lediga villatomter i kommunen samt information om fastighetsbeteckning, adress, areal och pris.


Parkeringskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kartan som är mobilanpassad visas information om parkering i Hässleholms stad. Genom att klicka på symbolerna i kartan får du information om tidsbegränsning, avgifter et cetera.


Detaljplanekartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kartan är det möjligt att ta del av information om kommunens samtliga detaljplaner och fastighetsplaner.

Originalhandlingar såsom plankartor och planbeskrivningar är möjliga att ladda ner. I detaljplanekartan finns dessutom information om kommunens pågående planarbete.


Smileykartan, reviderad 2020. 

Smileykartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smiley är miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens utmärkelse till verksamheter med god livsmedelshygien. Smileyn visar att verksamheten är välskött och att verksamheten har bra rutiner i sin egenkontroll.

 

 

Parklek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - kartan visar var det finns parklekplatser i kommunen. Klicka på respektive stjärna för att få veta mer.

 

Skolkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - kartan visar var det finns olika typer av skolor i kommunen. Klicka på respektive punkt för att få veta mer.

Tillgänglighetsinventering av flerfamiljshus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 


Enligt Boverket är fysisk tillgänglighet en demokrati och jämlikhetsfråga, alla ska kunna bo, leva och verka i samhället på lika villkor. Boverket arbetar för detta genom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016. En del i detta är att inventera tillgängligheten i flerbostadshusen i kommunerna.


Hässleholms kommun har gjort en tillgänglighetsinventering 2015-2016 där samtliga flerfamiljshus byggda före 1998 har ingått i inventeringen. Totalt har ca 331 flerbostadshus inventerats och innehåller 4 822 lägenheter.


En kunskapsbank har byggts upp och lagrats i vår GIS-databas för att vara enkelt tillgänglig för alla som arbetar med ärenden som berör tillgänglighet. Samt att allmänheten också ska kunna ta del av all inventeringsinformation.


För djupare information finns slutrapporten att ladda ner på denna länk: Redovisning av tillgänglighetsinventering i flerbostadshus i Hässleholm Pdf, 136 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 136 kB) 

 


Saknar du någon information?

Utifrån kommunens databas kan vi ta fram information för olika ändamål som till exempel samhällsplanering, bygglovshantering, fastighetsbildning, projektering för väg och vatten, adressering, miljöärenden och skolplanering.


Vi säljer kartor och tecknar nyttjanderättsavtal på geografisk information samt utför GIS-analyser på uppdrag.


Kartbild över Hörlinge ängar och närområdet.

Sidan uppdaterades