Stärkt utvecklingskraft

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Projektet medfinansierades av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden, och syftade till att kartlägga vilka kompetensförsörjningsbehov industri- och tjänsteföretag med 0–5 anställda har. Projektet genomfördes av Hässleholms och Kristianstads kommuner.

Loggor

Projektets slutrapport är nu tillgänglig.

Länk till slutrapporten Pdf, 875 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 875 kB).

Länk till frågeunderlaget. Pdf, 366 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 366 kB)

 

Kompetensförsörjning är en viktig tillväxtfråga

I Hässleholm finns runt 6000 företag och i Kristianstad finns runt 9000 företag. En övervägande andel av företagen är småföretag med 0–5 anställda. Det finns en mängd olika erbjudanden, exempelvis utbildningar, konsulttjänster, workshops och projekt som på olika sätt kan bistå företagen i att utvecklas utifrån sina behov. Många av de mindre företagen kommer dock aldrig i kontakt med de erbjudanden som finns på marknaden, eller som arrangeras av offentliga aktörer.


I projektet kommer Hässleholms och Kristianstads kommuner att samverka med lokala och regionala företagsfrämjande organisationer och aktörer. Dialog kommer att ske med lokala företag, företagsnätverk och arbetsgrupperingar för att bl.a. analysera och identifiera behov och åtgärder.

Industri-och tjänsteföretag med 0–5 anställda är målgrupp för projektet, och det finns många företag inom denna målgrupp i Hässleholm och Kristianstad.


Omvärldsanalys och kartläggning

Projektet kommer att genomföras under en sexmånadersperiod. Inom ramen för projektet ska en omvärldsanalys genomföras där det befintliga erbjudandet vad gäller kompetensförsörjning till målgruppen ska analyseras samt vilka metoder som varit mer framgångsrika än andra.


Efter omvärldsanalysen ska en kartläggning genomföras där 100 industri-och tjänsteföretag med 0–5 anställda ska intervjuas angående deras behov av kompetensförsörjning och hur dessa insatser kan utformas utifrån de utvecklingstankar/planer företaget har. Tanken är att kartläggningen ska resultera i ett projekt baserat på företagens efterfrågan på kompetensförsörjningsinsatser.


Kontaktuppgifter

Projektledare Hässleholm

Sandra Holm, Näringslivsutvecklare

Mail till Sandra.

Projektledare Kristianstad

Helena Lindberg, Utvecklingssamordnare

Mail till Helena.

Mer information

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. Syftet är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer.

 

Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland.


Här kan du läsa mer om Svenska ESF-rådets arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades