Infrastrukturell nod

Hässleholms kommun har beviljats stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att genomföra förstudien ”Hässleholm som infrastrukturell nod”.

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Hässleholms kommun

Hässleholm som infrastrukturell nod

Förstudien ska undersöka hur Hässleholm kan utvecklas som infrastrukturell nod. Fokus är på en eventuell etablering av en torrhamn, den kommande höghastighetsjärnvägen samt hur området Hässleholm Nord kan utvecklas och kopplas samman med de centrala delarna i Hässleholm.


Inom ramen för projektet kommer flera olika aktiviteter att anordnas:

  • Workshops
  • Nätverksträffar
  • Studieresor
  • Dialog med näringsliv och samhälle
  • Analyser


Projektorganisation

Projektgruppen består av medarbetare från Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och stadsbyggnadskontoret samt två externt tillsatta konsulter.


Finansiering

Förstudien är ett ERUF-finansierat projekt inom programområde Skåne-Blekinge, insatsområde Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi. Finansieringen går via Tillväxtverket.


Europeiska regionala utvecklingsfonden

ERUF har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.


Vid frågor om projektet, kontakta:

Sofia Stridsberg, Projektkoordinator

0730- 897 042

Skicka e-post till:

Sidan uppdaterades