Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Internationellt arbete

Internationellt arbete inkluderar kommunens EU-verksamheter och marknadsföring av Hässleholms kommun som etablerings- och besöksdestination.

Samarbete

Representanter från Hässleholms kommun deltar i ett stort antal nätverk och andra samarbeten som speglar kommunens verksamhetsområden.


EU-verksamheter


Vänorter


Sidan uppdaterades