Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Historia

De vidsträckta skogarna kring Hässleholm döljer boplatser från stenåldern. Takmålningarna i de medeltida kyrkorna berättar om livet för flera hundra år sedan. Och Hovdala slott vittnar om den omtumlande och blodiga snapphanetiden.

Om Hässleholm

Skånes till landytan största kommun bjuder på händelserik historia och dramatisk natur. Äventyrsinspirerande skogar, trolska sjöar, oändliga skogsvägar och vandringsleder.


Staden Hässleholm är, historiskt sett, ung. Det rätlinjiga gatunätet och avenyerna avslöjar en stadsplanering från sent 1800-tal i samhället som växte fram vid den södra stambanan mellan Malmö och Stockholm.


Sveriges äldsta boplatser

Invid Finjasjöns norra strand finns några av de äldsta spåren efter människor i Hässleholm. Redan för 14 000 år sedan var här en utmärkt plats att slå sig ner på, med fisk i sjön, häckande fåglar i vassen, och smala passager i landskapet, och där storvilt som ren lätt kunde jagas.


I dag finns inga spår att se ovan mark av dessa första invånare vid Finjasjön. Men området är ändå värt ett besök då Hässleholms kommun har iordningställt en vandringsled runt Finjasjön.


Hovdala slott

Nära Finjasjöns strand i Hässleholms kommun ligger Hovdala slott. Slottet har en lång historia bakom sig och omnämns första gången 1130. Senare flyttades slottet till sin nuvarande plats. Med sitt läge i gränslandet en viktig roll under krigen mellan Sverige och Danmark på 1600-talet.


Hovdala slott med slottstornet på håll.

Hovdala slott omges av naturområdena Hovdala och Mölleröd, intill Finjasjön. Foto: Johan Funke

Slottstorn från 1600-talet

Det mäktiga tornet bär årtalet 1600 på fasaden. Porten till tornet bär än i dag spår av de hårda strider som utkämpades i början av 1600-talet då svenskarna angrep Hovdala under Kalmarkriget. Under Skånska kriget som pågick 1675‑1679 var slottet illa ute igen och brändes delvis ner år 1678. Slottet återuppfördes av dåvarande ägaren Jens Mikkelsen. 1687 adlades han Ehrenborg av Karl XI som tack för sina tjänster under kriget. Efter det har familjen Ehrenborg bott på Hovdala under nio generationer fram till början av 1980-talet.


Nationellt kulturarv

Hovdala slott är ett nationellt kulturarv och sedan 1947 ett statligt byggnadsminne. Hovdala har alltid varit hässleholmarnas eget slott. Det blev formellt sant 2003. Då tog Hässleholms kommun över marken från försvaret.


Hässleholms stad

Hässleholm växte fram som järnvägsknut utmed södra stambanan under 1860- och 1870-talen på mark som tidigare tillhört Hässleholmsgården. En privat sidobana från Kristianstad anslöts 1865 till stambanan vid Hässleholm, och järnvägslinjen till Helsingborg som kom 1875 ökade ytterligare Hässleholms betydelse som knutpunkt.


Stadsstadgar

1888 föreskrevs att de särskilda stadsstadgarna skulle äga tillämpning inom stationsområdet, det vill säga de nationella bestämmelser som reglerar vissa förhållanden i en stad. Det har funnits fyra stadsstadgar: byggnads-, brand-, ordnings och hälsovårdsstadgan. De tillkom mellan 1868 och 1874. Från den tidpunkten kan orten betraktas som municipalsamhälle, vilket innebär en tätbebyggd ort inom en landskommun med visst eget självstyre och där minst en av de fyra stadsstadgarna måste tillämpas.


Stadsrättigheter 1914

Folkmängden ökade raskt, och Hässleholm beboddes vid sekelskiftet av mer än 2 000 personer. År 1901 fick samhället köpingsrättigheter och 1914 stadsrättigheter av kung Gustaf V. Antalet invånare uppgick till runt 3 000, och Hässleholm tillhörde de mindre städerna. Även efter stadsbildandet har befolkningen vuxit i förhållandevis snabb takt.


Järnväg och garnison stor betydelse

Järnvägen har fortsatt att vara av vital betydelse för stadens utveckling och dess ställning som centralort och transportknutpunkt. De två regementena, T4 och P2, har gett Hässleholm prägel av garnisonsstad och ytterligare stärkt servicenäringarnas ställning. Samtidigt har den industriella kapaciteten byggts ut.


Dagens Hässleholm

Dagens Hässleholm är resultatet av en kommunsammanslagning 1974. Då blev Hässleholm som redan slagits samman med Stoby, dagens storkommun ihop med tätorterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö – Skånes till landytans största kommun.


Goda kommunikationer och ett gynnsamt läge i Öresundsregionen ger goda förutsättningar för företagsetablering i kommunen. Viktiga hörnstenar i Hässleholm är Bergendahls, Finja Betong AB och Bombardier. I hela kommunen finns även en god etablering av små företag. Hässleholm har även utvecklats till en kommun som kan erbjuda ett rikt kulturliv och ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Förenings- och idrottslivet är rikt. Hässleholm Kulturhus som invigdes 2000 är en viktig samlingsplats för kultur.

Sidan uppdaterades