Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000‑0985

BG: 866-3494


Postadress
Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

281 80 Hässleholm

Ekonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

Skicka meddelande till

Våra skattepengar

När det gäller skattepengar fördelar vi 100 kronor på våra olika verksamhetsområden.

Så använde kommunen skattepengarna 2020:

Kronor  

21,65

Grundskola

21,28

Vård och omsorg om äldre

12,33

Verksamhet för funktionshindrade

10,28

Barnomsorg

  7,35

Gymnasieskola

  5,30

Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna

  4,34

Vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder

  4,15

Övrig verksamhet

  3,99

Årets resultat

  3,95

Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet samt turism

  2,39

Gator, vägar, park och mark

  1,22

Räddningstjänst

  0,54

Politisk verksamhet

  0,46

Planarbete och lantmäteriverksamhet

  0,45

Exploateringsverksamhet

  0,33

Miljö och hälsoskydd

 

Härifrån får kommunen sina pengar

 Procent %

79,6  

Skatter och generella statsbidrag

  6,8

Stadsbidrag till olika verksamheter

  4,2

Avgifter för kommunal service

  3,9

Övrigt

  2,3

Avkastning på medel avsatta för framtida pensioner

  1,8

Övriga bidrag

  1,4

Hyror och arrenden


Sidan uppdaterades