Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000‑0985

BG: 866-3494


Postadress
Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

281 80 Hässleholm

Ekonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

Skicka meddelande till

Skattesatser

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt du som medborgare i kommunen betalar varje månad.

Skatt i två delar

Kommunalskatten består av två delar, skatt till kommunen och skatt till Region Skåne. Skattesatsen visar hur mycket du som medborgare i kommunen betalar i skatt av varje intjänad hundralapp.

Skattesatsen för 2022:


  • 21,20 kr i kommunalskatt.
  • 11,18 kr i regionskatt.


Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör i Hässleholms kommun. 

Är du inte medlem i Svenska kyrkan betalar du inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Sidan uppdaterades