Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000‑0985

BG: 866-3494


Postadress
Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

281 80 Hässleholm

Ekonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

Skicka meddelande till

Delårsrapport

I Hässleholms kommuns delårsrapport kan du läsa en avstämning av den ekonomiska utvecklingen mellan januari och augusti, samt en prognos för resten av året.

Bibliotekarie som rättar till böcker i en bokhylla

Måluppfyllelse och helårsprognos

Delårsrapporten innehåller kommunens ekonomiska resultat för perioden och helårsprognos. Rapporten tar även upp måluppfyllelse, information om kommunens medarbetare, nämndernas verksamhetsberättelser samt bolagens resultat för perioden och helårsprognos.


Delårsrapport januari - augusti samt helårsprognos 2021  Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5 MB) 

Sidan uppdaterades