Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000‑0985

BG: 866-3494


Postadress
Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

281 80 Hässleholm

Ekonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

Skicka meddelande till

Strategisk plan med budget

  • Ingen giltig användare vald.
Strategisk plan 2019-2021med Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021

Den strategiska planen med budget är en viktig del i kommunens styrningsmodell.
I planen beskrivs kommunens strategiska inriktning i form av övergripande mål och utvecklingsmål och i budgeten visas hur resurserna
fördelas. 

Strategisk plan 2020-2022 med Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022PDF (pdf, 2 MB)


Sidan uppdaterades 2019-06-25