Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000‑0985

BG: 866-3494


Postadress
Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

281 80 Hässleholm

Ekonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

Skicka meddelande till

Så här använder vi skattepengarna

 • Ingen giltig användare vald.

100 kronor i skatt till kommunen användes 2018 så här:

 • 21,80 kr  Grundskola
 • 21,03 kr  Vård och omsorg om äldre
 • 13,29 kr  Verksamhet för funktionshindrade
 • 10,43 kr  Barnomsorg
 •   7,64 kr  Gymnasieskola
 •   7,02 kr  Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna
 •   4,72 kr  Övrig verksamhet
 •   4,47 kr  Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet och turism
 •   2,48 kr Gator, vägar, park och mark
 •   2,19 kr Vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder
 •   1,37 kr  Årets resultat
 •   1,35 kr  Räddningstjänst
 •   0,84 kr  Politisk verksamhet
 •   0,76 kr  Planarbete och lantmäteriverksamhet
 •   0,42 kr  Miljö och hälsoskydd
 •   0,21 kr Exploateringsverksamhet

Sidan uppdaterades 2019-07-01

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer