Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000‑0985

BG: 866-3494

 

Postadress
Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

281 80 Hässleholm

Ekonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

Skicka meddelande till

Så här använder vi skattepengarna

 • Ingen giltig användare vald.

100 kronor i skatt till kommunen användes 2017 så här:

 • 21,79 kr  Grundskola
 • 20,75 kr  Vård och omsorg om äldre
 • 13,58 kr  Verksamhet för funktionshindrade
 • 10,67 kr  Barnomsorg
 •   7,88 kr  Gymnasieskola
 •   6,38kr  Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna
 •   4,59 kr  Övrig verksamhet
 •   4,50 kr  Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet och turism
 •   2,25 kr Vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder
 •   2,22 kr  Gator, vägar, park och mark
 •   2,04 kr  Årets resultat
 •   1,29 kr  Räddningstjänst
 •   0,76 kr  Politisk verksamhet
 •   0,73 kr  Planarbete och lantmäteriverksamhet
 •   0,36 kr  Miljö och hälsoskydd
 •   0,21 kr Exploateringsverksamhet

Sidan uppdaterades 2018-04-18 av Kerstin Andersson

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun