Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000‑0985

BG: 866-3494

 

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen
281 80 Hässleholm

Projektledare

Cecilia Müllern-Aspegren

Telefon: 0451-26 71 96

Skicka meddelande till

Planerings- och uppföljningsprocessen (årshjulet)

  • Ingen giltig användare vald.

I årshjulet beskrivs arbetet med planering och uppföljning för Hässleholms kommun.Året inleds med att nämnder, styrelser och förvaltningar följer upp och analyserar föregående års resultat och måluppfyllelse.

Årsuppföljningen sammanställs och presenteras tillsammans med en omvärldsanalys för kommunfullmäktige vid ett så kallat målseminarium. Syftet är att skapa en levande diskussion kring de strategiska inriktningarna och de ekonomiska ramarna.

Under våren genomförs så kallade dialogmöten. Varje nämnd har till uppdrag att redovisa sin verksamhetsanalys och de strategiska utmaningar som väntar nämnden. Strategi-diskussionerna och budgetdialogen resulterar i ett beslut om strategisk plan med budget.

För en framgångsrik styrning krävs inte enbart förmågan att planera utan även viljan och förmågan att följa upp och analysera verksamheten. Nämnderna ska till kommunstyrelsen årligen redovisa sju uppföljningar.

Sidan uppdaterades 2018-10-19