Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000‑0985

BG: 866-3494


Postadress
Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

281 80 Hässleholm

Ekonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

Skicka meddelande till

Förslag till strategisk plan med budget 2020

  • Ingen giltig användare vald.

Måndagen den 10 juni har kommunfullmäktige ett heldagsmöte för att debattera och besluta om övergripande mål och budget för de närmaste åren. Ärendet heter ”Strategisk plan 2020-2022 med Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022”. Här listas de olika förslag som kommunfullmäktige har att ta ställning till.

Sidan uppdaterades 2019-06-07 av Isabelle Lood

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun