Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000‑0985

BG: 866-3494


Postadress
Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

281 80 Hässleholm

Ekonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

Skicka meddelande till

Delårsrapport

Hässleholms kommuns delårsrapport omfattar perioden januari-augusti.

Bild av första sidan av Hässleholms kommuns delårsrapport 2020

Rapporten innehåller en avstämning av den ekonomiska utvecklingen för perioden samt en helårsprognos.

 

Rapporten innehåller förutom måluppfyllelse för perioden, personalförhållanden, bolagens periodresultat och helårsprognos samt verksamhetsberättelser för nämnderna.

Delårsrapport januari - augusti samt helårsprognos 2020  Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5 MB)


Sidan uppdaterades