Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000‑0985

BG: 866-3494


Postadress
Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

281 80 Hässleholm

Ekonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

Skicka meddelande till

Delårsrapport

  • Ingen giltig användare vald.
Bild av första sidan av Hässleholms kommuns delårsrapport 2019

Hässleholms kommuns delårsrapport omfattar perioden januari-augusti.

Rapporten innehåller en avstämning av den ekonomiska utvecklingen för perioden samt en helårsprognos.

Rapporten innehåller förutom måluppfyllelse för perioden,  personalförhållanden, bolagens periodresultat och helårsprognos samt verksamhetsberättelser för nämnderna.


Delårsrapport januari - augusti samt helårsprognos 2019 inklusive investeringsbilaga PDF (pdf, 19 MB)


Sidan uppdaterades 2019-10-29