Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000‑0985

BG: 866-3494


Postadress
Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

281 80 Hässleholm

Ekonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

Skicka meddelande till

Årsredovisning

Hässleholms kommuns årsredovisning innehåller en redogörelse över kommunens verksamhet under året, dess finansiering och den ekonomiska ställningen.

Första sidan till Hässleholms kommuns årsredovisning 2020 - en flicka i röd badrock som gungar

I årsredovisningen ingår även koncernredovisningen som omfattar förutom kommunens egen verksamhet även den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform och stiftelseform.
Årsredovisning 2020 Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 13 MB)


Sidan uppdaterades