Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000‑0985

BG: 866-3494


Postadress
Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

281 80 Hässleholm

Ekonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

Skicka meddelande till

Årsredovisning

  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommuns årsredovisning innehåller en redogörelse över kommunens verksamhet under året, dess finansiering och den ekonomiska ställningen.


I årsredovisningen ingår även koncernredovisningen som omfattar förutom kommunens egen verksamhet även den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform och stiftelseform.


Årsredovisning 2017PDF (pdf, 3.2 MB)


Bilaga till Årsredovisning 2017PDF (pdf, 215.7 kB)


Sidan uppdaterades 2018-04-24 av Kerstin Andersson

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun