Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Fakta om kommunen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige såväl som i Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling.

Vy över Hässleholms Resecentrum och järnvägen.

Foto: Erik Mårtensson

Hässleholm i korthet

  • Hässleholms kommun bildades 1974 genom sammanslagning av flera kommuner
  • Hässleholm blev stad 1914
  • Hässleholms kommun är till landytan störst i Skåne med en landareal på 1 270 kvadratkilometer
  • Hässleholms kommun är den femte största kommunen i Skåne befolkningsmässigt med sina 52 121 invånare (SCB 2018-12-31)
  • 13 160 personer arbetspendlar dagligen till och från kommunen (SCB 2017)
  • Hässleholms kommun har idag cirka 5 400 etablerade företag och cirka 5 900 arbetsplatser
  • Hässleholms kommun har cirka 4 500 anställda


Mer information

Sidan uppdaterades 2019-10-02