Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Enskilda arkiv

I kommunarkivet finns även ett fåtal enskilda arkiv, både förenings- och företagsarkiv.

Enskilda arkiv

Enskilda arkiv från Hässleholm med omnejd kan du även hitta hos Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm och hos Skånes arkivförbund.

Sidan uppdaterades