Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Kommunarkiv

I Stadshuset finns kommunarkivet som arkiverar allmänna handlingar från kommunens verksamheter. Kommunens digitala handlingar arkiveras hos kommunalförbundet Sydarkivera.

Om kommunarkivet

Hos kommunarkivet kan du få hjälp att söka fram information som du behöver, till exempel om betyg, fastigheter eller lokalhistoria. Arkivhandlingarna är en del av vårt gemensamma kulturarv och är viktiga för att vi ska kunna förstå vår historia och vår samtid.

Arkivlokal hos kommunarkivet i Stadshuset

Kommunarkivet i Stadshuset. Foto: Emilia Bergvall Odhner

Det finns i arkivet

I arkivet finns handlingar från kommunala verksamheter. Det är till exempel betyg och andra handlingar från skolor, protokoll från de politiska nämnderna samt äldre bygglovshandlingar.


I kommunarkivet finns även ett fåtal enskilda arkiv, alltså arkiv från exempelvis föreningar och företag.

Enskilda arkiv


I kommunarkivet kan även finnas handlingar som är av intresse för släktforskare.

Arkiv och släktforskning


Så får du ut en handling

Kommunens handlingar omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut dem. När du begär ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess har du rätt att vara anonym.


Tänk på att det kan ta lite tid att få ut handlingar som omfattas av sekretess, eftersom vi måste göra en prövning av din rätt att få ut dem. Du måste också identifiera dig för att kunna få ut sekretessbelagda handlingar.


Kontakta kommunarkivet så hjälper vi dig tillrätta. Lättast når du oss på e-post.

Skicka e-post till kommunarkivet

 

Boka besök

Du kan boka besök på kommunarkivet. Vi har fasta besökstider, ring eller skicka e-post och boka din besökstid.

Telefonnummer till kontaktcenter: 0451-26 70 00

Skicka e-post till kommunarkivet

 

Information om fastigheter

I kommunarkivet finns äldre ritningar och bygglovshandlingar för fastigheter byggda före 1974. Nyare bygglovshandlingar finns hos miljö- och stadsbyggnadsförvatlningen.
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen


Det finns inte alltid bygglov eller ritningar för alla fastigheter, vilket till exempel kan bero på olika krav för byggov vid olika tider.

Betyg och skolhandlingar

Betyg, klasslistor och skolkataloger är allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut. Skolhälsovårdsjournaler omfattas av sekretess, men du har alltid rätt att få ut din egen.


I kommunarkivet förvaras framför allt äldre skolhandlingar, medan nyare betyg oftast finns på skolorna. Även friskolor ska lämna sina betyg till kommunarkivet efter en viss tid. Kommunarkivet har betyg och skolhälsovårdsjournaler från det nerlagda JB-gymnasiet i Hässleholm.
Betygsförfrågningar hanteras via kommunens kontaktcenter.


För att kunna leta fram exempelvis betyg eller skolhälsovårdsjournal behövs följande:

  • för- och efternamn ( tänk på att det ska vara det namn du hade när du gick ut skolan)
  • personnummer
  • skola
  • vilket år du slutade skolan.


Sidan uppdaterades