Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Så kan du använda diariet

Diariet är ett register som används för att hålla reda på ärenden och handlingar som finns inom kommunen.
Varje förvaltning har egna diarium.

Om diariet

I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten till exempel beslut och utredningar.


Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns inom kommunen. Sekretessbelagda uppgifter får inte lämnas ut.

Du kan också hitta handlingar i kommunarkivet.

Mer information

Sidan uppdaterades