Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Ärenden och handlingar

Den kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter i olika ärenden registreras (diarieförs i ett diarium) eller ordnas systematiskt på annat sätt.

Diarie och aktförvaring

Diariet är ett register för ärenden och handlingar. Aktförvaring är handlingar från andra myndigheter eller verksamheter.

 

Så kan du använda diariet


Aktförvaring

Sidan uppdaterades