Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Demokrati och insyn

Som medborgare kan du på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med. Du kan också följa vilka beslut politikerna i kommunfullmäktige och de olika nämnderna fattar i frågor som påverkar din vardag.

Beslut nära dig

Nämnderna fattar till exempel beslut om förskolor och skolor, äldreomsorg, gator och om hur samhället där du bor ska utvecklas i framtiden.

Som medborgare i kommunen kan du påverka genom att lämna synpunkter och förslag.

 

Sidan uppdaterades