Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Regler för sekretess

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Vissa handlingar inom kommunen kan vara sekretessbelagda helt eller delvis, det vill säga hemliga. Handlingar som innehåller sekretess får inte lämnas ut i sin helhet.

Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda människor i ärenden som till exempel rör socialtjänsten. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas.


Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det.


Om kommunen inte vill lämna ut en handling, för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas. Hur man gör för att överklaga framgår av beslutet.

Sidan uppdaterades 2018-05-29 av Kerstin Andersson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun