Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Kommunarkivet

281 80 Hässleholm 

Informationsspecialist

Sofie Niemi

Telefon: 0451-26 83 64

Arkivarie

Malin Nävelsö

Telefon: 0451-26 83 65

Skicka meddelande till

Arkiv, kommunens historia

Under 2014 firade Hässleholm hundra år som stad och 40 år som kommun, men det är inte hela sanningen. Redan år 1901 fanns köpingen Hässleholm och innan dess var Hässleholm ett municipalsamhälle.

Ett utdrag av Hässleholms privilegiebrev från 1914

Hässleholms privilegiebrev (stadsrättigheter) från 1914

Hässleholm har järnvägen att tacka för sin existens. Hässleholm växte fram som järnvägsknut utmed södra stambanan under 1860- och 1870-talen på mark som tidigare tillhört Hässleholmsgården. Samhället utvecklades som med industrier och som militär garnisonsstad. Hässleholm blev också känd som skolstad, med bland annat Hässleholms högre allmänna läroverk och senare även Hässleholms tekniska skola som utbildade ingenjörer.


Det som i dag utgör Hässleholms kommun var tidigare många små kommuner. De gamla landskommunerna (1861-1951) var: Brönnestad, Farstorp, Finja, Gumlösa, Häglinge, Hästveda, Hörja, Ignaberga, Matteröd, Norra Mellby, Norra Sandby, Norra Åkarp, Nävlinge, Röke, Stoby, Sörby, Vankiva, Verum, Vinslöv, Vittsjö och Västra Torup.


Under 1950-talet slogs kommunerna samman till storkommuner:


  • Bjärnums kommun
  • Hästveda kommun
  • Tyringe kommun
  • Vinslövs kommun
  • Vittsjö kommun
  • Sösdala kommun
  • Stoby kommun


Stoby kommun slogs redan 1971 samman med Hässleholms stad och bildade Hässleholms kommun, övriga kommunerna anslöt sig 1974.

Sidan uppdaterades