Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Hur kan du använda diariet?

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Diariet är ett slag register som används för att hålla reda på ärenden och handlingar som finns inom kommunen.
Varje förvaltning har egna diarium.

I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten till exempel beslut och utredningar.

 

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av allmänna handlingar som finns inom kommunen. Handlingar som innehåller sekretess får inte lämnas ut i sin helhet.

Du kan också hitta handlingar i kommunarkivet.

Mer information

Sidan uppdaterades 2019-05-14