Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Aktförvaring

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga.

Digitala handlingar

Handlingarna hålls tillgängliga under tiden den 26 juni 2020 till den 17 juli 2020.

Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa på kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. Ring gärna innan via kommunens växel 0451-26 70 00 och fråga efter aktförvararen.

Tillgängliga pappershandlingar


 • Ansökan om slutligt villkor för utsläpp av kolmonoxid från sågverksverksamheten på fastigheterna Hästveda 55:1 och 6:49 i Hässleholms kommun. VIDA HN AB har gett in prövotidsredovisning. Sökande: VIDA HN AB.
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för utökad verksamhet vid Beleverket, Hässleholm 87:10, Hässleholms kommun. Sökande: Hässleholm Miljö AB.
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för bitumenemulsionstillverkning på fastigheten Röinge 42:1, Hässleholms kommun. Sökande: Svevia AB.
 • Förslag till skyddsområde för vattentäkten vid Galgbacken, Hässleholms kommun.
  Sökande: Hässleholms Vatten AB.
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för täktverksamhet på fastigheten Angsholm 4:1, Hässleholms kommun. Sökande: Bröderna Hall AB.
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för planerad verksamhet i Tyringe, produktion av polyuretanprodukter (hörselskyddsproppar) på fastigheten Rådjuret 11, Hässleholms kommun.
  Sökande: SwedSafe AB.
 • Ansökan om ändring av villkor för täktverksamhet vid Svenstorp på fastigheten Torups-Svenstorp 3:5 i Hässleholms kommun.
  Sökande: NCC Industry AB.

Sidan uppdaterades 2020-06-29