Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Aktförvaring

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Här finns handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som ska hållas tillgängliga av kommunen.

Förslag till bildande av biotopskyddsområde på del av fastigheten Rävninge 18:1 i Hässleholms kommun

Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till bildande av biotopskyddsområde på del av fastigheten Rävninge 18:1 i Hässleholms kommun. Nedan hittar du handlingarna för detta ärende.


Handlingarna hålls tillgängliga under tiden den 25 oktober 2019 till den 29 november 2019.

Sidan uppdaterades 2019-12-05