Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Aktförvaring

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga.

Digitala handlingar

Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa på kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. Ring gärna innan via kommunens växel 0451-26 70 00 och fråga efter aktförvararen.

Tillgängliga pappershandlingar


 • Ansökan om slutligt villkor för utsläpp av kolmonoxid från sågverksverksamheten på fastigheterna Hästveda 55:1 och 6:49 i Hässleholms kommun. VIDA HN AB har gett in prövotidsredovisning. Sökande: VIDA HN AB.
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för utökad verksamhet vid Beleverket, Hässleholm 87:10, Hässleholms kommun. Sökande: Hässleholm Miljö AB.
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för bitumenemulsionstillverkning på fastigheten Röinge 42:1, Hässleholms kommun. Sökande: Svevia AB.
 • Förslag till skyddsområde för vattentäkten vid Galgbacken, Hässleholms kommun.
  Sökande: Hässleholms Vatten AB.
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för täktverksamhet på fastigheten Angsholm 4:1, Hässleholms kommun. Sökande: Bröderna Hall AB.
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för planerad verksamhet i Tyringe, produktion av polyuretanprodukter (hörselskyddsproppar) på fastigheten Rådjuret 11, Hässleholms kommun.
  Sökande: SwedSafe AB.
 • Ansökan om ändring av villkor för täktverksamhet vid Svenstorp på fastigheten Torups-Svenstorp 3:5 i Hässleholms kommun.
  Sökande: NCC Industry AB.

Sidan uppdaterades 2020-09-24