Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Ärenden och handlingar

Den kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter i olika ärenden registreras (diarieförs i ett diarium) eller ordnas systematiskt på annat sätt.


Sidan uppdaterades