Hässleholms kommun 

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Upphandlingsenheten

281 80 Hässleholm
Upphandlingschef

Rikard Muth

Telefon: 0451-26 80 87 

Skicka meddelande till 

Konkurrensutsatt verksamhet

  • Ingen giltig användare vald.

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Detta istället för att kommunen driver verksamheten i egen regi. 

Konkurrensutsatta verksamheter

I Hässleholms kommun är hemtjänsten konkurrensutsatta genom införandet av valfrihetssystem.


Fristående skolor

Inom barn och utbildning kan enskilda ansöka om att starta fristående verksamhet.


Hässleholms kommun använder sig idag inte av någon utmaningsrätt.

Sidan uppdaterades 2019-12-03