Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Redovisningsenheten
281 80 Hässleholm


Ekonom

Annette Bergholtz

Telefon: 0451-26 80 52

 

Skicka meddelande till

E-handel och E-faktura

 • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun använder e-handel, främst vid beställningar från sina ramavtals-leverantörer av livsmedel. All e-handel faktureras med e-faktura.

Lag om krav på e-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura som utfärdas till följd av offentlig upphandling (2018:1277).

Från den 1 april 2019 ska leverantörer till Hässleholms kommun skicka e-faktura enligt denna lag. Alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura.

Detta gäller även direktupphandling.

Vad ska en fullständig faktura innehålla?

Fakturor till Hässleholms kommun ska vara märkt med:

 • referensnummer: HLM______
 • betalningssätt, pg, bg eller bankkonto/IBAN-nummer
 • förfallodatum/betalningsvillkor


Referensnumret är alltid tre versaler, HLM, direkt följt (utan mellanslag) av en sifferkombination bestående av minst två siffror upp till max åtta. Referensnummer ska lämnas av beställaren vid beställning. Vid köp "över disk" ska undertecknad rekvisition lämnas.

Referensnumret anges på fakturan under rubrik "Er referens".


Får man felmeddelande från kommunens nuvarande VAN-leverantör, InExchange, betyder det att fakturan är avvisad. Det beror oftast på ett felaktigt angivet referensnummer.

Hässleholms kommun accepterar inga påminnelseavgifter eller dröjsmålsräntor som kan kopplas till ofullständiga fakturor.

Enligt bokföringslagen och mervärdes-skattelagen ska en faktura innehålla vissa uppgifter.

 • datum, när fakturan sammanställts
 • kund, till vem fakturan är ställd
 • affärshändelsen, när den inträffat
 • specifikation, vad fakturan avser
  (vara/tjänst med artikelnr/antal/tidsåtgång/pris)
 • fakturabelopp (inkl valuta)
 • ett unikt löpnummer för varje faktura
 • säljarens org. nr/VAT-nr
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • den eller de momssatser som gäller
 • momsbelopp


Kontakt

Angående den nya lagen och upphandlingsreglerna

Birgitta Petersson, telefon 0451-26 80 88.

Skicka meddelande till


Angående eventuella fakturafrågor:

Annette Bergholtz, telefon 0451-26 80 52.

Skicka meddelande till

Cecilia Romberg, telefon 0451-26 80 72

Skicka meddelande till

Sidan uppdaterades 2020-05-18