Regler vid tobaksförsäljning

Alla som säljer tobak och liknande produkter måste ansöka om tillstånd hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Regler vid försäljning av tobak

Du måste ansöka om tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Du får inte börja sälja innan du fått ditt tillstånd. Att sälja tobaksvaror utan tillstånd från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är ett brott mot lagen om tobak och liknande produkter.

Använd vår blankett för ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning.

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljningPDF (pdf, 235 kB)

Använd även blankett för finansieringsplan.

FinansieringsplanPDF (pdf, 221 kB)

Lagen påverkar inte försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och folköl.

Lagen gällande tobaksförsäljning - Riksdagens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga regler vid försäljning

  • Alla som säljer tobak ska ha särskild kontroll över försäljningen, det vill säga ha ett egenkontrollprogram

EgenkontrollprogramPDF (pdf, 149 kB)

  • Man får aldrig sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Fråga efter legitimation.
  • Man får inte sälja tobak om man misstänker att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år, så kallad langning.
  • Näringsidkare har ansvar för att personalen får det stöd och den information som krävs för att kunna följa tobakslagens bestämmelser.
  • Man får inte ha påträngande, uppsökande eller uppmanande reklam och marknadsföring på sitt försäljningsställe.
  • Man får inte ha reklamskyltar på försäljningsställets utsida eller i skyltfönster.


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genomför årligen oanmälda tillsynsbesök hos den som säljer tobak.

Vanliga frågor

När du ansöker om tillstånd för att sälja tobak behöver du fylla i en ansökningsblankett. Det är viktigt att alla uppgifter fylls i korrekt och att alla handlingar som ska bifogas ansökan finns med. Du ska exempelvis bifoga ett egenkontrollprogram och en finansieringsplan.

AnsökningsblankettPDF (pdf, 235 kB)

FinansieringsplanPDF (pdf, 221 kB)


För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs det att du uppfyller lagens krav. Det innebär, bland annat:

  • Att du inte har skulder hos Kronofogden
  • Att du inte har anmärkningar hos Skatteverket
  • Att du inte finns i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift när du ansöker om tillstånd. Avgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. Avgiften är 8 376 kronor. Vid komplicerade ansökningar kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden debitera ytterligare för den tid som inte täcks av kostnaden för ansökan.


Utöver kostnaden för själva tillståndet tillkommer därefter en årlig tillsynsavgift.


Ibland behöver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen följa upp brister i din verksamhet med extra kontroller, förelägganden eller förbud. Dessa extra åtgärder ingår inte i den årliga avgiften, utan du får betala 1 047 kronor/timme för de extra timmar som vi lägger ner.


Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkterPDF (pdf, 189 kB)


Sidan uppdaterades