Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över de ställen som säljer e‑cigaretter och påfyllningsbehållare i kommunen. För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du som försäljare göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ett egenkontrollprogram ska också tas fram och skickas in tillsammans med anmälan.

Regler vid försäljning

Nedan hittar du några av de viktigaste reglerna som du som försäljare måste känna till.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om din verksamhets rutiner kring försäljningen, finnas tillgängligt för personal på försäljningsstället och kunna uppvisas vid tillsyn.


Andra regler att känna till

  • Det ska finnas synbar och tydlig skyltning om förbud mot att sälja eller lämna ut produkterna till de som är under 18 år.
  • Påfyllningsbehållare med nikotin får inte överstiga 10 milliliter.
  • Engångscigaretter eller engångspatroner med nikotin får inte innehålla mer än 2 milliliter.
  • Vätskan får inte innehålla mer nikotin än 20 milligram per milliliter.
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast säljas om de är märkta med hälsovarning, informationsblad och innehållsdeklaration.
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast säljas om de uppfyller kraven på innehåll, utformning samt produktpresentation.

Tillsyn och avgifter

Du betalar en årlig tillsynsavgift på 3 141 kr. Har du även tillstånd till försäljning av tobaksvaror betalar du en årlig tillsynsavgift för både tobak och e-cigaretter på 5 235 kr.


Ibland behöver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen följa upp brister i din verksamhet med extra kontroller, förelägganden eller förbud. Dessa extra åtgärder ingår inte i den årliga avgiften utan du får då betala 1 047 kr/timme för de extra timmar som vi lägger ner.

Sidan uppdaterades