Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Tobak och liknande produkter

Från om med den 1 juli 2019 krävs det tillstånd för att få sälja tobak. Det blir även rökförbud på fler platser utomhus. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över de ställen som säljer tobak i Hässleholms kommun samt över rökfria miljöer som till exempel skolgårdar och uteserveringar. Här nedan hittar du mer information om vilka regler som gäller.

Ny tobakslag

Rökförbudet gäller på ett flertal platser utomhus. Rökförbudet omfattar även fler produkter. En annan viktig förändring i tobakslagen är att det krävs tillstånd för att få sälja tobak.


Varför en ny lag?

Tanken med det utökade förbudet är både att ge fler människor möjlighet att vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för rökens negativa effekter och att minska den sociala exponeringen av rökning. Förhoppningsvis kommer det bidra till att färre ungdomar börjar röka samt en minskad illegal försäljning av tobak.


Tillståndskrav för att sälja tobak

Den nya lagen innebär att alla som vill sälja tobaksprodukter måste ansöka om tillstånd. Det ställs höga krav på försäljarens lämplighet och ansökan om tillstånd görs hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


Läs mer om regler vid tobaksförsäljning här


Nya rökfria utomhusmiljöer

  • På uteserveringar utanför till exempel restauranger och caféer.
  • Perronger och hållplatser i kollektivtrafiken
  • Inom inhägnade idrottsplatser och arenor utomhus.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, till exempel entréer till butiker, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.


Läs mer om regler för rökfria uteserveringar och butiksentréer samt andra nya rökfria utemiljöer här

 

Tobak och liknande produkter

Rökförbudet omfattar fler produkter än idag. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Sidan uppdaterades