Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Individ- och familjesupporten

Källarbäcksvägen 5länk till annan webbplats

281 39 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 6länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 12länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Familjens hus

Tredje Avenyen 27länk till annan webbplats

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Tillståndsteamet

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Försäljningsregler

  • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.

  • Den som säljer folköl är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år.

  • Folköl får inte säljas till eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

  • Folköl får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas till en person som är under 18 år (sk langning).

  • Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får inte heller förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymme.

  • Det ska finnas en tydlig och klart synlig skylt/dekal med information om åldersgräns i anslutning till kassan. (Dekaler kan du få av Tillståndsenheten)

  • Egenkontrollprogrammet skall finnas tillgängligt i försäljningslokalen, så att den kan visas upp vid tillsynsbesök.

  • Marknadsföring av folköl får ej vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.

Sidan uppdaterades