Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Fordonsbranschen

Bilverkstäder och biltvättar är miljöfarliga verksamheter och kan därför få tillsynsbesök av miljöavdelningen. Du kan behöva anmäla din verksamhet till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Anmälningsplikt

Sysslar du med bilvård i större skala kan din verksamhet vara anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det gäller för dig som tvättar

  • fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
  • fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
  • fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
  • fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.


Det är även anmälningsplikt för att sälja

  • mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
  • mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

Anmäl till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Anmäl din verksamhet till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten börjar. Blankett för anmälan av din fordonsverksamhet hittar du här.PDF (pdf, 201 kB)

Avgift för tillsyn

Miljöavdelningen tar ut en avgift för sin tillsyn. Anmälningspliktiga verksamheter, samt bilverkstäder med en verkstadsyta över 150 kvadratmeter och biltvättar som tvättar fler än 1 250 personbilar, 100 tåg eller flygplan, 500 tågvagnar eller lok eller fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår betalar en årlig avgift. Övriga betalar timavgift vid tillsyn.

Råd till dig som verksamhetsutövare

I en bilverkstad hanteras en hel del kemikalier och farligt avfall som kan medföra risk för miljön. Du hittar råd om hur du bör gå till väga i miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens informationsblad om fordonsverkstäder.PDF (pdf, 198 kB)

Fordonstvättar

För biltvättar är det viktigt att utgående avloppsvatten inte innehåller föroreningar som förstör avloppsreningsverkens funktion eller skadar miljön. Därför är skötsel av oljeavskiljare och provtagning av utgående avloppsvatten av vikt för att begränsa miljöpåverkan. Miljöavdelningens riktlinjer för fordonstvättar hittar du här.PDF (pdf, 1008 kB)

Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Helén Clargården

  • Ingen giltig användare vald.