Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Bassängbad

Anmälningsplikt gäller för bassängbad som är öppna för allmänheten eller används av många människor. Det gäller till exempel bassängbad, spa och bubbelpooler där företag eller föreningar erbjuder bad till allmänheten.

Anmälan

Senast sex veckor innan ett nytt bassängbad öppnar ska det anmälas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.PDF (pdf, 416 kB) Anmälningsplikten gäller för bassänger, spa, bubbelpool, tankar, plaskdammar, tunnor och kar.


Till anmälan ska bifogas:

 • Planritning över lokalen med placering av bassänger, duschar, bastu, omklädningsrum och toaletter.
 • Planritning och beskrivning av vattenreningsanläggningarna.
 • Ventilationsprotokoll med luftflöden angivna.
 • Beskrivning av hur provtagning av badvatten ska ske.
 • Beskrivning av hur kontroll av reningsanläggningen ska ske.

Egenkontroll

Den som är ansvarig för en verksamhet med bassängbad ska undersöka riskerna och fortlöpande planera och kontrollera verksamheten. Egenkontrollen är till för att minska riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till de som använder badet. Det måste finnas en tydlig ansvarsfördelning och bra rutiner för kontroll av vattenkvaliteten, driftsrutiner reningsanläggningen, hygien, städning och kemikaliehantering.


Exempel på rutiner som bör finnas:

 • Dokumenterad ansvarsfördelning.
 • Rutiner för provtagning av badvatten.
 • Rutiner för underhåll och kontroll av reningsanläggningen.
 • Dokumenterad journalföring för kontroll av vattenkvalitet och reningsanläggning.
 • Rutiner för hur brister i vattenkvaliteten ska åtgärdas.
 • Rutiner för rengöring av bassänger.
 • Rutiner för städning och hygien.
 • Rutiner för att minska risken för legionella i duschar.
 • Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för de kemikalier som används.
 • Rutiner för att anmäla driftsstörningar eller brister i vattenkvaliteten som kan innebära olägenheter för människors hälsa eller miljön till tillsynsmyndigheten.


I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns rekommendationer om kontroll av vattenkvaliteten samt vilka riktvärden som bör tillämpas.

Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Helén Clargården

 • Ingen giltig användare vald.