Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254

281 23 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till:

Förskola

En förskola kan drivas i kommunal eller enskild regi. Om förskolan ska drivas i enskild regi måste den först godkännas av Hässleholms kommun vilket ger rätt till ett bidrag, så kallad barnomsorgspeng. Innan en förskola får startas måste den också anmälas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

För att driva förskola

Storleken på barnomsorgspengen baseras på hur mycket en kommunal plats kostar. Man ska söka godkännande om bidrag hos Barn- och utbildningsnämnden som också informerar om vilka krav som ska uppfyllas för att man ska ha rätt till kommunalt bidrag gällande enskild förskola, barnomsorg eller pedagogisk omsorgPDF (pdf, 49 kB).


Utöver att besluta om bidraget är också Hässleholms kommun den myndighet som kontrollerar att den enskilda verksamheten uppfyller samma krav som kommunala verksamheter när det gäller god kvalitet och säkerhet.

​Anmälan och tillsyn enligt miljöbalken

Det krävs en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan man får starta en ny förskolaPDF (pdf, 388 kB) eftersom det är anmälningspliktigt enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälningsplikten gäller oavsett om det är en enskild förskola eller en förskola som ska drivas av kommunen. Även ändring eller tillbyggnad av en förskola ska anmälas i förväg.


Läs gärna miljö- och stadsbyggnadsnämndens vägledning som beskriver hur både ute- och innemiljön på en förskola bör vara utformad.PDF (pdf, 334 kB) Man behöver ta hänsyn till trafikbullernivåer, markföroreningar, ventilation, radon, städbarhet, inomhustemperatur, dricksvattenkvalitet med mera.

Utevistelse

Enligt miljöbalken ska alltid bästa möjliga plats väljas när man ska lokalisera en skola eller förskola. Jämfört med skolor för större barn är utevistelsen en ännu viktigare del av en förskolas verksamhet. Barnen behöver mycket yta för att leka och röra sig på. Dessutom minskar risken för smittspridning mellan barn i en grupp när de är mycket utomhus. Enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens vägledning bör det finnas 40 kvadratmeter utomhusyta per barn på förskolorna i Hässleholms kommun.

Sidan uppdaterades