Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Individ- och familjesupporten

Källarbäcksvägen 5länk till annan webbplats

281 39 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 6länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 12länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Familjens hus

Tredje Avenyen 27länk till annan webbplats

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Tillståndsteamet

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Folköl

  • Ingen giltig användare vald.

Du som vill sälja eller servera folköl måste meddela detta till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas. Du måste även anmäla till kommunen om du slutar sälja eller servera folköl.


För att få sälja folköl, krävs att butiken har ett varierat utbud av matvaror. För att få servera folköl, krävs, att det samtidigt serveras mat.


Vidare krävs att försäljningsstället ska vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun, som verksamheten bedrivs i.


Det fordras också att säljaren utövar egenkontroll över försäljningen enligt ett särskilt program som ska finnas tillgängligt på stället samt svarar för att personal har tillräckliga kunskaper om folkölsförsäljning. Folköl får inte säljas till personer under 18 år.


Gränsen för anmälan går mellan folköl och starköl. Folköl är en öl med en alkoholstyrka som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker kräver en annan typ av tillstånd.


Kommunen är skyldig att bedriva tillsyn av folkölsförsäljningen. För detta debiteras en årlig tillsynsavgift. Den är för närvarande 1000 kr per år (taxa 2015-07-13).


Blankett för anmälan om folkölsförsäljning finns här nedan. Till anmälan ska bifogas:

 

  • Kopia på kommunens registrering av aktuell livsmedelsanläggning.
  • Kopia på försäljningsställets egenkontrollprogram.Mer information om folkölsförsäljning hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Sidan uppdaterades 2020-03-06