Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Bygglov

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I de frågor som gäller våra byggnader sker alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Detta är byggnadsnämndens uppgift och det sker bland annat i prövningen av bygglov.

Information om bygglov

Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till de natur- och kulturvärde som finns på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnader och som ger en god helhetsverkan.


Under Bygga, bo och Miljö finner du mer information och ansökningshandlingar. Du kan i dagsläget ansöka om bygglov skriftligt med hjälp av blanketter.


E-tjänsten MittBygge har tagits ur drift på grund av byte av e-tjänst. Den nya e-tjänsten väntas vara tillgänglig i början av nästa år.


Du som redan har ett registrerat ärende i MittBygge kan ladda hem dina filer innan den 31 december 2018.

Du kan komplettera ditt befintliga ärende samt göra nya ansökningar/anmälningar via byggnadsnamnden@hassleholm.se.


Samlad information - Ansökan om bygglov


Sidan uppdaterades 2019-06-18