Hässleholms kommun

Hässleholm Miljö AB

Box 104
281 22 Hässleholm

Växel: 0451-26 82 00Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till:

Avfall

De flesta verksamheter ger upphov till avfall av olika slag. Som verksamhetsutövare är det viktigt att känna till vad som gäller.

Det finns många regler på avfallsområdet, till exempel om hur avfall ska hanteras och transporteras.

Farligt avfall

För farligt avfall gäller särskilda regler. Bland annat får det inte transporteras utan tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen. Vad som är farligt avfall kan du se i bilaga 3 till avfallsförordningen. Farligt avfall är markerat med *.


Nytt sätt att rapportera farligt avfall berör många företag

En utökad anteckningsskyldighet berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter även börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Det görs via Naturvårdsverkets e-tjänster.


Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Naturvårdsverkets information om nya reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverket om hur du rapporterarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets avfallsregister - ingång till e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades