Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Besöksadress:

Bokebergsgatan 5, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Mark för idrott

Nu har du möjlighet att lämna anbud för mark som ska användas till idrott i närheten av Tyrs Hage i Tyringe. Området är en del av fastigheten Hässleholm Kollinge 1:99.

Storlek och pris

Området för marken är på cirka 7 500 kvadratmeter. Vi fastställer gränsdragningen när vi har tecknat köpeavtal och när lantmäteriförrättningen är klar. Vi säljer området med villkoret att du som intressent börjar bygga inom två år från tillträdesdagen.

 

Startpriset för marken är 25 kronor per kvadratmeter, exklusive anslutningsavgifter. Du som intressent tar själv kontakt med berörda bolag och förvaltningar för att få reda på vad vilka kostnader som kan tillkomma.

 

Kartor och detaljplan

Översiktskartaöppnas i nytt fönster

Översiktskarta ortoöppnas i nytt fönster

Detaljplan, pdfPDF (pdf, 7 MB)

Dokument om detaljplan, pdfPDF (pdf, 256 kB)

 

Anbudet ska:

  • vara i formen kronor per kvadratmeter (kr/m2)
  • innehålla vilka planer du som intressent har för marken
  • innehålla dina aktuella kontaktuppgifter.

 

Du lämnar ditt anbud skriftligt via e-post till Karl Lahtela senast den 9 maj 2021.

E-post till Karl Lahtela

 

Ett anbud per intressent

Tänk på att du som intressent bara kan lämna ett anbud. Om två eller fler anbudsgivare har samma högsta anbud när anbudstiden är slut, blir det en egen budgivningsprocess mellan de intressenterna. I så fall får intressenterna mer information inför budgivningen.

 

Hässleholms kommun kan avslå anbud som är lägre än startpriset, eller om anbudet inte stämmer överens med hur marken får användas enligt den gällande detaljplanen.

 

Kontakt

Om du har några frågor kontaktar du Karl Lahtela, exploateringsingenjör, via 0451-26 82 56.


Sidan uppdaterades