Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Besöksadress:

Bokebergsgatan 5, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Markanvisning

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Genom markanvisningar fördelar Hässleholms kommun mark till olika byggherrar/exploatörer inför bebyggelse av framför allt bostäder.

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Markanvisningen ger byggherren ensamrätt att förhandla med kommunen om ett visst markområde för bebyggande.


Markanvisningar kan göras både innan eller efter en detaljplan vunnit laga kraft. Om markanvisningen görs innan detaljplanen har vunnit laga kraft, innebär det att byggherren är delaktig i framtagande av detaljplanen.


En markanvisning som görs efter en detaljplan har vunnit laga kraft, innebär att de flesta förutsättningarna redan är klarlagda.


Är du intresserad av att bli anvisad mark för byggnation, kan du lägga in dina kontaktuppgifter i vårt intressentregister.öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-04-02