Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Besöksadress:

Bokebergsgatan 5, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Mark för bostäder

I Hässleholms kommun är det Mark- och exploaterings-avdelningen som anvisar kommunal mark för bostäder.

Observera att denna sida riktar sig till näringsliv och företag. Om du är privatperson som vill köpa en villatomt för att bygga småhus, läser du mer på sidan lediga tomter. Öppnas i nytt fönster.


Riktlinjerna för markanvisningar och exploateringsavtal gäller när kommunen agerar tillsammans med byggherrar/exploatörer, vid försäljning av kommunens mark och vid exploatering av privat mark.


Riktlinjerna är vägledande och ska användas av alla parter: tjänstemän, politiker och byggherrar.

Avsteg från riktlinjerna får göras av ansvarig nämnd när det krävs för ett ändamålsenligt genomförande av en detaljplan.

Om du är byggherre/exploatör och vill veta mer om mark för bostäder, kontakta

Karl Lahtela

0451-26 82 56, eller skicka e-post till Karl


Kristofer Olsson

0451-26 81 63, eller skicka e-post till Kristofer

Sidan uppdaterades