Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Besöksadress:

Bokebergsgatan 5, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Bygga eller riva

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är verkställande gällande planering, MBK-verksamhet och uppföljning av all fysisk verksamhet som handlar om markanvändning och byggande i kommunen.

Vi ansvarar även för Lantmäterimyndigheten i Hässleholms kommun.

Sidan uppdaterades